Sondowanie statyczne CPTU i CPT  jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej. W czasie sondowania mierzone są parametry podstawowe, tj. opór na stożku qc , tarcie na tulei ciernej fs
a w przypadku stosowania piezostożka ( sondowanie CPTU ), również ciśnienie wody w porach gruntu "u".

 

Na podstawie otrzymanych parametrów sondowania CPTU, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, wykorzystującego empiryczne zależności i korelacje między parametrami mierzonymi

i wartościami wyprowadzanymi, możemy:

 

● określić rodzaj gruntu i budowę geologiczną podłoża,

● określić w sposób ciągły, dla każdego punktu profilu sondowania, parametry geotechniczne badanych gruntów, takie jak :

 

- stopień zagęszczenia gruntów sypkich ( ID ), 

- stopień plastyczności gruntów spoistych ( IL ), 

- efektywny kąt tarcia wewnętrznego ( Φ' ), 

- spójność efektywną ( C' ),

- moduły ściśliwości ( M ),

- wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez       odpływu ( Su ).

 

● dostarczyć wyniki bezpośrednio do projektu geotechnicznego, tj. oszacowania nośności i osiadania przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich i głębokich oraz obliczania nośności pali.

Zaletami metody sondowania statycznego CPTU i CPT nad tradycyjnymi metodami badań geotechnicznych,

tj. kombinacji wierceń, pobierania próbek gruntu

i ich badań laboratoryjnych są:

 

● ciągły pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania,

● szybkość uzyskania wyników badań – parametrów geotechnicznych gruntu,

● powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.

 

Posiadany przez nas zestaw pozwala wykonać sondowanie statyczne CPT do 25 m p.p.t. Dodatkowo na urządzeniu zamontowana jest sonda dynamiczna super ciężka (DPSH 63,5 kg), pozwalająca na wykonanie sondowania również do 25 m p.p.t. Opcjonalnie do sondy dynamicznej można stosować końcówką sondy cylindrycznej SPT.

 

alt