Rzetelne ustalenie warunków posadowienia fundamentów elektrowni wiatrowych wymaga specjalistycznych robót i badań geologicznych oraz geotechnicznych. Aktualne przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz wytyczne norm konstrukcyjnych Eurokod 7 wymagają ustalenia parametrów geotechnicznych (wytrzymałościowych) podłoża gruntowego w oparciu o przeprowadzone w lokalizacji projektowanego obiektu badania polowe (wiercenia i sondowania) oraz badania laboratoryjne pobranych próbek gruntów. Wysokie wymagania odnośnie rozpoznania podłoża gruntowego elektrowni wiatrowych stawiają również ich producenci.


alt

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ma w swoim dorobku realizację badań dla kilkudziesięciu elektrowni wiatrowych (zarówno farm, jak i pojedynczych turbin), zlokalizowanych w rejonie: Błaszek, Kłodawy, Kutna, Mszczonowa, Osjakowa, Dwikoz, Grudziądza, Namysłowa, Malborka, Szczawinak/Zgierza. Realizowaliśmy badania na potrzeby opracowania projektów budowlanych oraz wykonawczych dla elektrowni wiatrowych takich firm jak: ENERCON, VESTAS, GAMESA, NORDEX, POWER WIND.

 

alt

 

Dokumentacje z wykonanych prac sporządziliśmy  w języku polskim, jak również wykonaliśmy jej profesjonalne tłumaczenie na język angielski – dla weryfikacji badań przez specjalistów reprezentujących producentów urządzeń.