● sondowania statyczne CPT o łącznym metrażu przekraczającym 1500 mb na odcinku autostrady A2 Stryków-Łyszkowice oraz pod obiekty inżynierskie na autostradzie A1 - odcinku Brzezie-Kowal .

● wykonanie prac obejmujących odwiercenie ponad 660 małośrednicowych otworów badawczych o głębokości od 3,0 do 6,0 m , badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej oraz z opracowanie wstępnej dokumentacji geotechnicznej i raportu o stanie środowiska gruntowo-wodnego dla strefy ekonomicznej o powierzchni 170 ha projektowanej w Zabrzu.

 

alt

 

 

 

● sondowania statyczne CPT i sondowania dynamiczne oraz opracowanie raportu z badań podłoża gruntowego skarpy zapory ziemnej w rejonie budynku olejarni Zespołu Elektrowni Wodnych w Dychowie.

● wykonanie badań : wierceń małośrednicowych, sondowań statycznych CPT oraz sondowań dynamicznych DPSH wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu konstrukcji stalowej oraz fundamentów dźwigu AC500 o nośności 500 ton, projektowanych na terenie Elektrowni Bełchatów.

 

alt

 

 

 

● wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu nowego centrum koncertowego przy ul. Połczyńskiej w Warszawie.

 

alt

 

 

● dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy wielkopowierzchniowych hal magazynowo-produkcy-jnych firmy PANATTONI EUROPE w Mysłowicach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Gdyni oraz geotechniczny nadzór inwestorski nad realizacją tych hal w Mysłowicach i Poznaniu

 

alt

 

 

● dokumentacje geologiczno - inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb ekranów akustycznych projektowanych przy obwodnicach Wieruszowa i Sochaczewa

 

● wykonanie badań obejmujących wiercenia i sondo-wania statyczne CPT wraz z opracowaniem dokumen-tacji geologiczno- inżynierskiej warunków podłoża 3 obiektów mostowych na trasie linii tramwajowej z Katowic do Sosnowca

 

● dokumentacje geotechniczne dla potrzeb koncepcji budowy sieci wodno kanalizacyjnych realizowanych w ramach Funduszu Spójności UE – łącznie ok. 140 km sieci wod.-kan. na terenie łódzkich dzielnic: Widzew -rejony: Andrzejów, Nowosolna, Podgórze, Widzewska-Farbiarska ; Bałuty - rejony: górna zlewnia Sokołówki, Marianów-Piaskowiec , Mikołajew ; Górna - obszary: Kurak - Rokicie-Zatorze, Ruda Pabianicka

 

● sondowania statyczne CPT oraz wiercenia badawcze na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie dla potrzeb projektu nowej drogi kołowania DKN1 oraz konstrukcji zabezpieczającej kanał deszczowy DN 2500 .

 

alt

 

● wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb projektu obiektów magazynowo-produkcyjnych i biurowych Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 

alt

 

● badania: sondowania statyczne CPT, wiercenia małośrednicowe i sondowania dynamiczne oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia 15 kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, projektowanego przy ul. Bułgarskiej 59/61 w Poznaniu.

 

alt

 

● wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb projektu Osiedla Liściasta Park w Łodzi.

alt

 

● dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektów hal, produkcyjno-magazynowych firmy DRAHTZUG STEIN przy ul. Technicznej 10 oraz firmy MECALIT przy ul. Dąbrowskiego 113.

alt

 

● dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - odcinek od Pl. Niepodległości do ul. Dolnej

 

 

● dokumentacje geotechniczne dla potrzeb projektów budowlanych i wykonawczych przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki” , obejmującego zaprojektowanie 63 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 16 km sieci kanalizacji tłocznej oraz 71 km sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie podzielone było na 10 zadań. Badania geotechniczne objęły wykonanie ponad 450 małośrednicowych otworów badawczych o łącznym metrażu przekraczającym 1700 mb wierceń, badania laboratoryjne gruntów, obliczenia współczynników wodoprzepuszczalności gruntów tworzących warstwę wodonośną